Onze missie en visie

20220822_131321

Onze missie; hier staan we voor

Op De Torenuil geven we kinderen het vertrouwen om hun vleugels uit te slaan en de toekomst tegemoet te vliegen. Als kleinschalige school waar iedereen elkaar kent, zorgen wij voor een warm en vertrouwd nest waar onze leerlingen, leerkrachten en ouders zich thuis voelen.

Onze visie; hier gaan we voor

De naam van De Torenuil is niet toevallig gekozen. Deze vogel staat symbool voor wijsheid en scherpzinnigheid. Vanuit die eigenschappen willen wij onze leerlingen begeleiden om hun vleugels uit te slaan op weg naar volwassenheid.

Door ons onderwijs in teams zijn de leerkrachten gezamenlijk verantwoordelijk voor het leerproces van het kind. De specifieke kwaliteiten en affiniteit van leerkrachten zetten wij bij meerdere groepen in. Zo zorgen we dat zowel leerkrachten als leerlingen optimaal betrokken zijn. We willen leerlingen zoveel mogelijk bewust maken van en verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces. De rol van de leerkracht is hierin uitdagen, stimuleren en begeleiden met veel aandacht voor de creatieve ontwikkeling van het kind. Wij, het team van de Torenuil, zijn ervan overtuigd dat wij elke dag met elkaar het verschil maken voor onze leerlingen.

Onze kernwaarden

Op De Torenuil zijn wij:

  • Doelgericht. Wij werken doelgericht en leren kinderen verantwoordelijk te zijn voor hun eigen gedrag en leerproces.
  • Respectvol. Iedereen kan en mag zichzelf zijn, met respect voor de ander.
  • Betrokken. Wij zorgen ervoor dat onze kinderen met een actieve leer- en werkhouding deelnemen aan de les.
  • Samen verantwoordelijk. Wij voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk. We ervaren samen, we leren samen en we werken samen. Regelmatig werken we schoolbreed, van jong tot oud.

Onze identiteit

Wij zijn de samenleving in het klein. De Torenuil is een afspiegeling van onze maatschappij waardoor kinderen van jongs af aan leren om begrip en respect te hebben voor de cultuur, mening en overtuiging van anderen. Doordat we een kleinschalige school zijn en in teams werken, kent iedereen elkaar op onze school en zoeken we graag de verbinding met elkaar op. Door samen te werken, leren en te vieren, ontwikkelen onze leerlingen zich tot zelfstandige, respectvolle en verantwoordelijke individuen die vol vertrouwen hun vleugels uitslaan op weg naar de toekomst.

Missie en visie

Onze school heeft als missie het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs voor de totale ontwikkeling van kinderen.

Het team

De Torenuil heeft een warm, enthousiast team, dat met passie voor onderwijs aan de school verbonden is.

Ervaringen

Benieuwd hoe andere ouders en leerlingen onze school ervaren?