Leerplein voor meer- en hoogbegaafden

20221123_093450

Leerplein

Met ons lesaanbod op verschillende niveaus sluiten we al goed aan bij begaafde leerlingen. Als kinderen naast dit aanbod behoefte hebben aan meer verdieping en verbreding, dan kunnen ze terecht op ons Leerplein. Op het Leerplein wordt onderwijs aangeboden in de vorm van projecten die speciaal voor deze onderwijsgroep zijn ontwikkeld. We dagen kinderen uit om hun talenten te ontwikkelen en zetten ze aan tot leren.

De kinderen krijgen les van een speciaal voor deze groep aangestelde leerkracht, die is gespecialiseerd op het gebied van hoogbegaafdheid of daarvoor wordt opgeleid. Ongeveer 2,5 uur in de week werken de kinderen op het Leerplein, meestal met twee of drie jaargroepen tegelijk.  Afhankelijk van de begeleiding die nodig is, is deze groep niet groter dan 10-12 kinderen.

Naast de basisvakken besteden we ook aandacht aan leervaardigheden en aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. We streven ernaar dat deze kinderen met een goede werkhouding en met plezier in leren naar het voortgezet onderwijs gaan.

Missie en visie

Onze school heeft als missie het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs voor de totale ontwikkeling van kinderen.

Het team

De Torenuil heeft een warm, enthousiast team, dat met passie voor onderwijs aan de school verbonden is.

Ervaringen

Benieuwd hoe andere ouders en leerlingen onze school ervaren?