Een sterke basis

20220902_092215

Fundament voor de toekomst

Wij bieden kinderen een stevige basis in een vertrouwde omgeving. Als leerkrachten blijven wij ons ontwikkelen zodat wij de kinderen zo goed mogelijk les kunnen geven. Door onze brede onderbouw en onderwijs in teams, garanderen wij doorlopende leerlijnen zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Leerteams

Op De Torenuil zijn we leergierig. Dit geldt zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten. Als leerkrachten werken we samen in leerteams met als doel om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren en effectief les te kunnen geven. In de leerteams werken we intensief samen. We ontwikkelen gezamenlijk lessen, doen samen onderzoek en we maken gebruik van elkaars kennis en kwaliteiten. We verdiepen ons graag in wat de wetenschap ons vertelt over goed onderwijs. Als leraren willen wij bijvoorbeeld zo goed mogelijk weten hoe hersenen van kinderen werken zodat we de leerstof zo effectief mogelijk kunnen overbrengen.

Leren zichtbaar maken

We maken leren zichtbaar met behulp van succescriteria: welke stappen moet een leerling zetten op weg naar succes? En wat is succes? Door het geven van gerichte feedback op het leerproces, zorgen wij ervoor dat leerlingen een volgende stap in hun ontwikkeling kunnen zetten. Voor de leerlingen maken we het leerproces ook zichtbaar, onder andere door het weektakenbord. Op dit bord kunnen de leerlingen zien welke taken zij in een week moeten doen. Leerlingen maken hun eigen planning en hebben inzicht in hun vorderingen. Leerlingen voelen zich hierdoor verantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces waardoor hun zelfvertrouwen en zelfstandigheid groeit.

Stevige basis in de kernvakken taal, rekenen, spelling, begrijpend lezen en schrijven vinden wij belangrijk.

Missie en visie

Onze school heeft als missie het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs voor de totale ontwikkeling van kinderen.

Het team

De Torenuil heeft een warm, enthousiast team, dat met passie voor onderwijs aan de school verbonden is.

Ervaringen

Benieuwd hoe andere ouders en leerlingen onze school ervaren?