Kleuteronderwijs

20220826_135239

Spelend leren in een brede onderbouw

Spelend leren is essentieel voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Kleuters spelen in de klas, in de gezellige themahoeken, buiten op het schoolplein en in het speellokaal in onze grote hal.

Inspirerende thema’s

Kleuters leren aan de hand van thema’s die aansluiten bij hun interesses. Denk aan de bakker, de seizoenen of ridders en kastelen. Binnen de thema’s bedenken we met met ons team hoeken en opdrachten waarmee de kinderen aan bepaalde doelen werken. Onze brede onderbouw waar groep 1, 2 en 3 samen een team vormen, werken de kinderen met elkaar aan deze inspirerende thema’s.

Ontwikkeling

Naast het spelend leren hebben we veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kleuters. Het is belangrijk dat ze met plezier naar school gaan en zich veilig voelen. Kinderen leren op school samen te spelen en elkaar te helpen. Ze leren elkaar te vertrouwen en durven voor elkaar op te komen. We volgen daarvoor de ontwikkelingslijnen. De doelen die daarbij horen, volgen we per periode en verwerken we in de thema’s.

Engels vanaf groep 1

Vanaf groep 1 krijgen de kinderen via een moderne methode Engels aangeboden. Zo investeren we in een goede basis voor later.

Missie en visie

Onze school heeft als missie het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs voor de totale ontwikkeling van kinderen.

Het team

De Torenuil heeft een warm, enthousiast team, dat met passie voor onderwijs aan de school verbonden is.

Ervaringen

Benieuwd hoe andere ouders en leerlingen onze school ervaren?