Medezeggenschapsraad

20220825_084422

Medezeggenschapsraad

Op de Torenuil werken we graag samen, dat doen we onder andere binnen onze Medezeggenschapsraad (MR). De MR praat en beslist mee over allerlei onderwerpen die met de leerlingen, de school en het onderwijs te maken hebben.

Onze MR bespreekt zaken zoals:

  • Schoolgids en schoolplan
  • Onderwijskundige doelstellingen
  • Vaststelling ouderbijdrage
  • Lesmethodes
  • Personeelsbeleid
  • Financiën en begrotingen
  • Het vakantierooster
  • Nieuwe ontwikkelingen

MR team 2023-2024

De MR bestaat uit een team van ouders en leerkrachten die met elkaar de belangen behartigen van de leerlingen, ouders en leerkrachten binnen de school.

Ouders:
Femke Stekelenburg (voorzitter)
Anoeck Willard
Anita van Haaren

Leerkrachten:
Jorine van den Heuvel

De MR vergadert een aantal keer per jaar en vergaderingen zijn openbaar. Als je het van belang vindt dat een bepaald onderwerp door de MR wordt besproken, meld dit gerust bij één van de MR-leden of de directie. De MR is te bereiken via mr@detorenuil.nl.

Missie en visie

Onze school heeft als missie het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs voor de totale ontwikkeling van kinderen.

Het team

De Torenuil heeft een warm, enthousiast team, dat met passie voor onderwijs aan de school verbonden is.

Ervaringen

Benieuwd hoe andere ouders en leerlingen onze school ervaren?