Onderwijs in teams

20220831_122414

Samen aan de slag

Uniek aan De Torenuil is dat wij werken met onderwijs in teams (TOM). Onze leerlingen zitten in een basisgroep met een eigen juf of meester, maar werken ook samen in een team. De leerlingen uit de 12 basisgroepen vormen 3 teams.

Team 1: groep 1, 2 en 3
Team 2: groep 4, 5 en 6
Team 3: groep 7 en 8

Binnen dit team werken, spelen en vieren we samen. Zo leren kinderen elkaar kennen en met elkaar samenwerken. Op sommige momenten werken we groepsdoorbrekend waardoor je kind op zijn of haar eigen niveau kan werken en eigen keuzes kan maken.In een team krijgen kinderen les van meerdere leerkrachten, waardoor ze alle leerkrachten uit hun team kennen en durven aan te spreken. Kinderen zijn gewend om van verschillende leerkrachten les te krijgen op verschillende plekken in ons gebouw. Dit is een goede voorbereiding op de middelbare school.

De leerkrachten zijn met elkaar verantwoordelijk voor de ontwikkeling van alle kinderen binnen het team en werken daarom veel samen. Zij bereiden samen lessen voor, hebben regelmatig overleg en werken vaak groepsdoorbroken. De specifieke kwaliteiten en affiniteit van leerkrachten zetten wij bij meerdere groepen in. Doordat wij met meerdere leerkrachten naar de leerlingen kijken, vormen wij een objectiever beeld en kunnen wij ons onderwijs nog beter afstemmen.

Aan de slag met je talent

Binnen de teams organiseren we verschillende ateliermiddagen waarbij we veel aandacht besteden aan kunst en cultuur. Deze middagen geven de leerkrachten en andere betrokkenen creatieve workshops. Kinderen mogen zelf een workshop kiezen en zo op een afwisselende manier hun creatieve talenten verder ontwikkelen.

Afgestemd onderwijs

Op De Torenuil stemmen wij ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoefte van al onze leerlingen. Onze leerstof stemmen we zoveel mogelijk af op de onderwijsbehoeften van de leerling zodat die zich ononderbroken en optimaal kan ontwikkelen. Door te werken met onderwijs in teams kunnen we de doorgaande leerlijnen goed realiseren. Onze leerkrachten geven instructies aan de hand van het directe instructiemodel (DI-model) en doen dat op drie niveaus; basis, verdiept en intensief. Op die manier kunnen zij de instructie, maar ook het lesaanbod en de verwerking ervan, aanpassen aan de behoefte van de leerling.

Missie en visie

Onze school heeft als missie het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs voor de totale ontwikkeling van kinderen.

Het team

De Torenuil heeft een warm, enthousiast team, dat met passie voor onderwijs aan de school verbonden is.

Ervaringen

Benieuwd hoe andere ouders en leerlingen onze school ervaren?