Openbare basisschool de Torenuil

 Boeiend en betekenisvol

De Torenuil is een openbare school die steeds op zoek is naar relevante innovaties om boeiend en betekenisvol onderwijs te verzorgen. Een school waar iedereen met plezier naar toe gaat.  Er is een duidelijk beleid op het gebied van gedrag en omgangsvormen. De school hecht grote waarde aan een open en eerlijke communicatie. Zelfstandigheid en samenwerken zijn belangrijke onderdelen van het onderwijssysteem.

Een  heldere zorgstructuur is erop gericht om kinderen binnen de groep optimaal te laten functioneren.

Ouders worden optimaal bij de school betrokken en hebben een actieve rol binnen de organisatie.


Onze slogan is: 
De Torenuil is een school met een plus +

Deze plus staat voor:

  • Het samen verantwoordelijk zijn voor alle leerlingen (TOM)
  • Het op zoek blijven gaan naar innovaties die ons onderwijs versterken (o.a..TOM/SlimFit, omgangsprotocol),
  • Extra’s bieden in de vorm van geld, tijd, energie, activiteiten (socio/creadag, het schoolreismenu, festivals, ouder-inloopavond etc.).

 Wij hebben de ambitie om meer te zijn dan zomaar een gewone basisschool, kortom: “een school met een plus”.