Werkwijze
Ondanks dat we zoveel mogelijk rekening houden met de actualiteit, ligt de leerstof voor een belangrijk deel vast in de (moderne) methoden die we gebruiken. Voor ieder vakgebied zullen we kort omschrijven welke methoden en/of uitgangspunten we hanteren. 


De vakgebieden en de methoden zijn volgens de richtlijnen van het ministerie en de inspectie beschreven in het schoolplan. Dit schoolplan wordt vastgesteld door de medezeggenschapsraad. De rijksinspectie houdt geregeld toezicht op het schoolplan. Het schoolplan ligt voor een ieder op school ter inzage, maar is ook te downloaden via deze link.

Werkwijze clusters 1-2  >>

Werkwijze cluster 3-8 >>

Werkwijze Taakspel >>