Waarden en normen

De school besteedt middels een duidelijk en positief geformuleerd omgangsprotocol  “Wij gaan voor groen” , actief aandacht aan de omgang van kinderen onderling. Er wordt gewerkt met maandslogans gekoppeld aan de zogenaamde pestposters van de Stichting “Kids tegen geweld", die in ieder lokaal hangen.

Pesten wordt bestreden en positief gedrag wordt benoemd en beloond (zie ook “Taakspel” en “klasbouwers”). Kinderen ervaren en bespreken wat goed gewenst gedrag inhoudt en wat hun eigen rol daarbij kan zijn. Vanaf cluster 4, wordt een stappenplan gehanteerd, waarbij kinderen bewust worden gemaakt van regelovertredend gedrag. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kleuren. Ouders worden actief betrokken bij dit bewustwordingsproces.

 

Maandslogans:

Wij willen graag dat iedereen met plezier naar school gaat. Hiervoor is een aantal afspraken en regels nodig. Naast deze regels, werken we ook met maandslogans.

Deze slogans hangen in alle lokalen en in de hal van beide vestigingen. Iedere maand wordt één slogan extra onder de aandacht van de kinderen gebracht.

De slogans zijn:

  1. Het is fijn, dat we hier allemaal anders mogen zijn

  2. goed luisteren is écht……horen wat de ander zegt

  3. hulp vragen en geven is een heel goed plan, want daar leren we samen van

  4. praten op de juiste toon, vinden we hier heel gewoon

  5. bedenk bij alles wat je doet: voelt dat voor een ander goed?

  6. heb je pesten in de gaten? Dan is het goed om er op school en thuis over te praten

  7. iedereen mag meedoen, dat is fijn; hoe meer zielen hoe meer gein

  8. samen werken en samen spelen = samen leren en samen delen

  9. van ruzie wordt niemand blij. Praat het uit of haal hulp, maar leg het bij

  10. in woord en gebaar tonen wij respect voor elkaar