Waarden en normen

Op school werken wij aan sociaal-emotioneel leren (SEL). Dit doen wij met de methode KwinkKwink heeft als doel de leerlingen te ondersteunen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling én om van de klas een positieve groep te maken. 

De kinderen leren vijf belangrijke vaardigheden:

  1. Ze hebben besef van zichzelf; ze kennen hun eigen gevoelens, interesses, waarden en kracht en hebben een gezond zelfvertrouwen. 

  1. Ze zijn in staat tot zelfmanagement; ze kunnen hun gedrag en emoties hanteren. 

  1. Ze hebben besef van de ander: ze hebben het vermogen om emoties bij anderen te herkennen en hier op een juiste manier mee om te gaan. 

  1. Ze kunnen relaties hanteren, sociale druk weerstaan, conflicten hanteren en helpen oplossen. 

  1. Ze kunnen keuzes maken; ze dragen actief bij aan een positief leer- en leefklimaat en nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag. 
     

Met Kwink krijgen leerkrachten handvatten om de groepsvorming te sturen en de klas een positieve groep te laten zijn. 

 

De Torenuil werkt daarnaast met Taakspel, een antipestprogramma dat bedoeld is voor de hele groep. Taakspel is ontwikkeld om een positief en veilig klassenklimaat te scheppen, het taakgericht gedrag te bevorderen en het regelovertredend gedrag te reduceren en daarmee pesten te voorkomen.

 

Tenslotte hanteert de school al meer dan tien jaar een stappenplan gericht op gedrag. Een plan om leerlingen bewuster te maken van hun eigen handelen in gedragssituaties. 

Wij willen dat iedereen met plezier naar school gaat. Hiervoor is een aantal afspraken en regels nodig. Kinderen ervaren en bespreken wat goed gewenst gedrag inhoudt en wat hun eigen rol daarbij kan zijn. Vanaf cluster 4 wordt een stappenplangehanteerd, waarbij kinderen bewust worden gemaakt van regelovertredend gedrag. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kleuren.  


Ouders worden actief betrokken bij dit bewustwordingsproces.