Stichting Vrienden van de Torenuil 

Een aantal “plussen” van de school kunnen niet of niet volledig uit de ouderbijdrage of de vergoedingen van het ministerie betaald worden. Hiervoor heeft de school de werving van extra gelden ondergebracht in “De Stichting Vrienden van de Torenuil”.

 

De Stichting stelt zich niet alleen ten doel om de school financieel bij te staan, maar ook met “raad en daad”.  Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie leden, die op kwaliteit gekozen worden en geen werkrelatie met de school hebben. Jaarlijks stelt het bestuur de nieuwe sponsordoelen vast. Indien u (of uw familie, kennissen of bedrijf) “vriend” van de Torenuil wilt worden, kunt u het aanmeldformulier voor de Vrienden van de Torenuil downloaden en, ingevuld en ondertekend, inleveren bij de administratie.

 

De afgelopen jaren is er o.a. geïnvesteerd in buitenspelmateriaal, school T-shirts een buttonapparaat en de afscheidsfilm van cluster 8.

 

Donaties kunnen overgemaakt worden naar:

Stichting Vrienden van de Torenuil

p/a Postbus 280

3400 AG IJsselstein

Reknr. NL66 RABO 0169252906

e-mail: vrienden@detorenuil.nl