Missie

De Torenuil biedt goed en toegankelijk onderwijs voor alle leerlingen van 4 tot 12 jaar ongeacht afkomst, geloof of cultuur. Wij willen de leerlingen klaarstomen om op een evenwichtige en verantwoordelijke wijze deel te kunnen nemen aan de maatschappij van nu en straks.

 

Visie


De naam van de Torenuil is niet toevallig gekozen. Deze vogel staat symbool voor wijsheid en scherpzinnigheid. Vanuit die eigenschappen willen wij de leerlingen begeleiden op hun weg naar volwassenheid.

Iedereen is welkom; kinderen leren van jongs af aan begrip en respect te hebben voor de cultuur, mening en overtuiging van anderen.


De leerkrachten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het leerproces van het kind; de specifieke kwaliteiten en affiniteit van leerkrachten worden ingezet bij meerdere groepen. Dit zorgt voor een optimale betrokkenheid van zowel leerkrachten als leerlingen.


We willen leerlingen zoveel mogelijk bewust maken van en verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces. De rol van de leerkracht is er een van uitdagen, stimuleren en begeleiden, met ook veel aandacht voor de creatieve ontwikkeling van het kind.


Wij, het team van de Torenuil, hebben het geloof en de overtuiging dat wij elke dag met elkaar het verschil maken voor onze leerlingen.