Verlof aanvragen

Extra vrije dagen kunnen wel eens nodig zijn voor bijzondere omstandigheden. Voorbeelden hiervan zijn: huwelijk van een familielid, begrafenis, jubilea e.d. Extra vakantie is in principe geen reden om extra verlof aan te vragen.

 

Ouders die extra verlof willen voor hun kind(eren) moeten hiervoor vooraf contact opnemen met de directeur. U bent verplicht om voor alle extra verlofaanvragen van tevoren een aanvraagformulier in te vullen. De school is nl. wettelijk verplicht om een verzuimregistratie bij te houden.

 

Indien ouders tijdens een schooljaar verlof aanvragen voor meer dan 10 dagen, dan zal de schoolleiding het verzoek doorsturen naar de leerplichtambtenaar. Voor kleuters geldt een aangepaste verlofregeling.

 

Voor een bezoek aan de tandarts of de dokter vragen wij u om dit zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan gaan wij er van uit dat ouders dit doorgeven aan de groepsleerkracht. Indien een heel dagdeel (ochtend of middag) verzuimd wordt door (tand)artsbezoek, moet ook een verlofformulier  ingevuld worden. 

Wij gaan er vanuit, dat kinderen tijdens schooltijd niet alleen naar huis gaan, maar dat zij voor bezoek aan (tand)arts op school opgehaald worden.

Een verlofformulier is op school te verkrijgen, maar ook hier te downloaden en u kunt deze meteen digitaal invullen.