U als ouder

 

Een goede relatie tussen school en u als ouder van de leerlingen levert een belangrijke bijdrage aan een positief en veilig schoolklimaat.  

Hierdoor wordt de kans groter dat uw kind zich thuis voelt op school waardoor uw kind zich optimaal kan ontwikkelen. Daarnaast krijgen de leerkrachten door het contact met u als ouder  meer inzicht in de thuissituatie van uw kind. Met deze kennis kunnen ze de opvoeding thuis en de begeleiding beter op elkaar afstemmen. Tenslotte denken wij dat u zich ook als ouder sneller thuis zult voelen op een school die investeert in oudercontacten.


Wat is te verstaan onder ouderbetrokkenheid?

Betrokkenheid tussen ouders en school impliceert een relatie. U kunt als ouder op verschillende manieren betrokken zijn bij de school of een relatie hebben met de school: van ‘meedoen’, ‘meehelpen’ tot ‘meewerken’  en  ‘meebeslissen’.


Ouders van leerlingen in een groep, een leerjaar vormen samen een ouderverband waarin de school op de voorgrond of op de achtergrond het motief voor activiteiten vormt. In deze optiek gaan ouders met elkaar een verband (of verbond) aan ten behoeve van elkaar, de groep en of de school.