Toetsen

Methodegebonden toetsen

Het dagelijks werk van de leerlingen wordt door de leerkrachten (en in veel gevallen ook samen met de leerlingen) bekeken en besproken. Dit dagelijkse werk wordt regelmatig getoetst aan de hand van methodegebonden toetsen.

 

Onafhankelijke toetsen

Op vaste tijdstippen in het jaar worden in alle groepen voor verschillende vakken landelijke onafhankelijke CITO-toetsen afgenomen.