De jaarlijkse sport- en speldag voor cluster 1-2 vindt plaats op vrijdag 30 september op de hoofdvestiging.