Eerste week thuiswerkperiode januari 2021

 

Beste ouders,

 

De eerste week van het thuiswerken zit er al weer op. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen.
Zoals eerder vermeld verzorgen we deze nieuwe thuiswerkperiode drie keer per dag op vaste momenten een online instructie. Wij merken dat de meeste leerlingen hierbij aanwezig zijn en aan de reacties en de resultaten van onze leerlingen zien wij dat dit goed verloopt. Het is fijn om te merken dat iedereen weer zo hard aan het werk is gegaan. Hopelijk merkt u ook thuis dat het iets meer rust geeft in vergelijking met de vorige thuiswerkperiode.

De afgelopen week heb ik zelf een aantal online lessen bijgewoond en een grote mate van betrokkenheid gezien.
Natuurlijk zijn er hier en daar nog wel wat opstartproblemen of laat de verbinding wel eens te wensen over maar toch krijgen wij de indruk dat de lessen over het algemeen goed te volgen zijn. Mocht u toch problemen ervaren, vergeet dan vooral niet om de leerkracht hierover te berichten zodat we u zo snel mogelijk kunnen helpen.

Ook de dagopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen hebben we goed kunnen regelen. Momenteel maken ruim 50 leerlingen gebruik van de opvang. Per dag zijn het er ongeveer 30. Dit zijn er veel meer in vergelijking met de vorige opvangperiode. Op dit moment lukt het nog om alle leerlingen op te vangen. We hebben dagelijks minimaal vier mensen aanwezig om deze leerlingen op te vangen en te begeleiden met hun thuiswerk. Soms is het voor enkele leerlingen mogelijk om bij de eigen leerkracht in de groep te werken terwijl de leerkracht de online instructies verzorgt. Dit is in de praktijk wel wat lastiger voor de leerkracht omdat die dan zijn/haar aandacht moet verdelen over de online groep en de leerlingen die in de groep zitten. We proberen ook hier alles zo goed mogelijk te organiseren.

Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk of de scholen op 18 januari a.s. weer open zullen gaan. De kans dat we nog langer in lockdown blijven is wel groot dus ik vraag u om hier alvast rekening mee te houden.

Normaal gesproken nemen we in januari bij alle groepen vanaf cluster 3 Citotoetsen af.
Deze toetsen helpen ons om aanvullende informatie te krijgen over de ontwikkeling van de kinderen. We kijken dan naar de groei die uw kind laat zien t.o.v. zijn of haar vorige score.
Doordat we nu nog in lockdown zitten en niet weten wanneer de school weer open gaat hebben we in overleg met het bestuur en de andere Robijnscholen besloten om de toetsen en de rapportgesprekken nog even uit te stellen. Op het moment dat alle leerlingen weer op school aanwezig zijn zullen wij u informeren over de nieuwe planning. Ook over de adviesgesprekken voor de leerlingen van cluster 8 zullen wij u volgende week nader informeren.

Naast het bovenstaande heb ik ook nog enkele andere berichten vanuit onze school.

De conciërge van de Torenuil, meester Bob, heeft in de kerstvakantie een hersenbloeding gehad. Natuurlijk kwam dit voor ons allemaal als een schok. Op dit moment verblijft hij in revalidatiecentrum de Hoogstraat. Meester Bob is gelukkig goed aanspreekbaar en is bijzonder gemotiveerd om zo snel mogelijk te herstellen. Het zou leuk zijn als kinderen een tekening of kaart voor meester Bob zouden willen maken. De kaarten en tekeningen kunnen in de brievenbus van de hoofdvestiging gedaan worden. Ik zorg dan dat ze bij hem afgeleverd worden.

Prettiger nieuws is dat juf Nienke op 25 december is bevallen van een meisje; zij heet Mare. Zowel juf Nienke als Mare maken het goed.

Nu de scholen opnieuw gesloten zijn, maakt de PR-medewerker van de stichting voor alle leerlingen weer Robijn Nieuws. Aflevering nummer 7 staat vanaf vandaag (8 januari) online. Het zou fijn zijn als u uw kind hierop wilt attenderen. Wij wensen iedereen veel kijkplezier! https://youtu.be/qaWtVwW_hHI
In het filmpje wordt ook verwezen naar leuke online challenges van onze gymjuf Linda Buitelaar. Dit gymfilmpje vindt u hier: https://youtu.be/erpMuX4v8eg

 

Vriendelijke groet,

Ine Vermeer