Informatie start nieuwe schooljaar

 

Beste ouders en verzorgers,


Maandag 30 augustus gaat onze school weer open na een hopelijk gezonde en heerlijke zomervakantie voor u en uw kinderen. Wij hebben er zin in en hopen natuurlijk dat dit ook voor u en uw kinderen geldt! 

Corona is helaas nog steeds een onderdeel van onze dagelijkse werkelijkheid. Ook op school blijven er enkele voorzorgsmaatregelen gelden. 
Als bijlage een nieuwsbrief van stichting Robijn, waarin alle maatregelen op een rijtje zijn gezet. Dit is belangrijke informatie. Wij verzoeken u dan ook om deze nieuwsbrief goed door lezen!
Ter aanvulling op deze nieuwsbrief hierbij nog enige informatie die specifiek betrekking heeft op de Torenuil:

 

Schooltijden

De school begint voor alle kinderen elke dag om 8:30 uur en eindigt om 14:00 uur. Zoals u van ons gewend bent, kunnen de kinderen vanaf 8:15 uur op school terecht.

De ouders van de leerlingen van de clusters 1 t/m 3 kunnen voorlopig nog kiezen of ze hun kind(eren) aan de voor- of achterzijde van de school afzetten. Het ophalen gebeurt voor alle kinderen aan de achterzijde van de school.

  

Ouders in school

·       Informatieavond
De informatieavonden gaan helaas niet door. De belangrijkste informatie wordt u half september per e-mail toegezonden. Als u een dringende vraag heeft naar aanleiding van deze informatie kunt u contact opnemen met de leerkracht. Uiteraard kunt u ook vragen stellen tijdens het kennismakingsgesprek (OK-gesprek).

·       OK-gesprekken

Vanaf cluster 3 heeft de leerkracht een OK-gesprek met de leerling, waarbij u als ouders ook aanwezig bent. De leerkrachten zullen u voor dit gesprek uitnodigen. De OK-gesprekken voor de clusters 3 t/m 7 worden gepland vanaf 27 september. Voor cluster 8 is dit vanaf 1 november, zodat de uitslagen van de Entreetoets kunnen worden meegenomen. U ontvangt tijdig een OK-formulier voor dit gesprek, wat u voorafgaand met uw kind kunt invullen.

 

Bewegingsonderwijs
In de zomervakantie is de sportzaal van de hoofdvestiging voorzien van een nieuwe vloer. Op dit moment is nog niet bekend wanneer we deze mogen betreden. We houden er rekening mee dat de gymlessen in de zaal van de hoofdvestiging de komende periode buiten moeten worden gegeven. Zodra hierover meer bekend is zullen we u dat melden. De leerlingen van de clusters 5 en 6 kunnen op maandag/dinsdag wel in de gymzaal op het WOC gymmen. 

Jaarkalender
De jaarkalender volgt zo spoedig mogelijk. De vakantie- en studiedagen heeft u al in de Oehoe van juli kunnen lezen.


Pleinwacht
Voor dit nieuwe schooljaar zijn we met spoed op zoek naar mensen die ons willen ondersteunen als pleinwachten. Er zijn dagelijks twee diensten: 11.30-12.00 uur en 12.00-12.30 uur. De kinderen spelen eerst buiten en eten daarna in de groep hun lunch. Er staat een vergoeding binnen de vrijwilligersregeling tegenover. Indien u interesse heeft of u weet iemand die ons overblijfteam zou willen komen versterken, dan kunt u contact opnemen met de directie

 

Spaans 7-8
Voor het Plus-aanbod voor een aantal leerlingen in de clusters 7 en 8 zijn we op zoek naar iemand die één keer in de week een half uur Spaanse les zou willen geven. Voor aanmelden of informatie kunt u contact opnemen met de directie.


Wij gaan er een gezellig en leerzaam schooljaar van maken! Fijn weekend en tot maandag!

 


Ine Vermeer