Rapporten

 

In de loop van het schooljaar wordt u in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de prestaties en vorderingen van uw kind(eren). Twee keer per jaar ontvangen de kinderen van de clusters 3 tot en met 8 een rapport: in februari en in de laatste schoolweek. Tussentijds kunt u de vorderingen van uw kind inzien via het ouderportaal van ParnasSys.


De kleuters(groep 1-2) krijgen 2x per jaar een rapport: in november en april. Hiervoor moet de leerling minimaal 3 maanden onderwijs hebben gehad. Na 6 maanden onderwijs wordt hier ook de kijkregistratie aan toegevoegd.