Rapporten

In de loop van het schooljaar wordt u in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de prestaties en vorderingen van uw kind(eren). Twee keer per jaar ontvangen de kinderen van de clusters 3 tot en met 8 een rapport: in februari en in de laatste schoolweek. Tussentijds kunt u de vorderingen van uw kind inzien via het ouderportaal van ParnasSys.


De kleuters krijgen een kindrapport ma 3 maanden onderwijs. De kijkregistratie wordt aan het rapport toegevoegd na 6 maanden onderwijs.