Het schoolrapport n.a.v. het oudertevredenheidsonderzoek kun u hier vinden.