Ouders in school

 

Er zijn op school altijd kosten, die niet door het Rijk betaald worden. Voorbeelden hiervan zijn festiviteiten als Sint en Kerst, apparatuur, excursies, hygiëne (o.a. handdoekautomaten) en lidmaatschapsgelden. Een aantal van deze activiteiten en materialen worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage van €25,- per kind. Indien een kind in de loop van een schooljaar op school komt, wordt een aangepast tarief gehanteerd.

Kinderen waarvoor de ouderbijdrage niet betaald is, kunnen uitgesloten worden van activiteiten, die uit deze ouderbijdrage betaald worden. Mocht u problemen hebben met de betaling, kunt u altijd contact opnemen met de directeur.  

 

Vrijwillige ouderbijdrage:

U kunt in een aantal gevallen ook gebruik maken van financiële ondersteuning via de U-pas of de stichting Leergeld. Voor meer informatie kijk onder Praktische Schoolzaken.

 

Klassenouders

Iedere groep heeft een klassenouder. Zij zijn het aanspreekpunt voor de leerkracht om ondersteuning bij groepsactiviteiten te coördineren en/of te organiseren. Dit varieert van de luizencontrole tot de begeleiding van uitstapjes buiten de school.

 

Evenemententeam

Het evenemententeam (ET) organiseert verschillende activiteiten en festiviteiten voor de kinderen. Per activiteit bestaat het team uit een coördinator, iemand voor de inkoop, een clusterouder en een teamlid. Er wordt gewerkt met draaiboeken. 

 

 

Zelfstandige werkgroepen,

Voorbeelden van zelfstandige werkgroepen op school die aangestuurd en bemenst worden door ouders zijn:

-          Schoolbibliotheek

-          Avondvierdaagse

-          Kaftploeg

-          Versiergroep