Ouderbijdrage

Er zijn op school altijd kosten, die niet door het Rijk betaald worden. Voorbeelden hiervan zijn festiviteiten als Sint en Kerst, apparatuur, excursies, hygiëne (o.a. handdoekautomaten) en lidmaatschapsgelden. Een aantal van deze activiteiten en materialen wordt door de oudervereniging betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage van €25, - per kind. Indien een kind in de loop van een schooljaar op school komt, wordt een aangepast tarief gehanteerd.

Mocht u problemen hebben met de betaling, kunt u altijd contact opnemen met de directeur of de penningmeester.