Opbrengstgericht werken 

Wij werken op school opbrengstgericht. Dat wil zeggen dat wij systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de leerresultaten van leerlingen, waarbij leerlingen, leerkrachten , zorgteam en directie hun handelen laten leiden door de uitkomsten van resultaatmetingen en observaties.  Wij stellen duidelijke en ambitieuze doelen. De leerlingen worden minstens twee maal per jaar getoetst met betrouwbare en onafhankelijke toetsen (CITO) om te kijken of de doelen gehaald worden. 

In de methodes die wij op school hanteren, wordt er in verschillende niveaus gewerkt. Binnen iedere groep werkt de leerkracht op drie niveaus.  Er zijn kinderen die werken in het basisarrangement, kinderen die extra uitdaging nodig hebben, krijgen het verdiepte arrangement, kinderen die meer begeleiding nodig hebben, werken binnen het intensieve arrangement.  

Alles is erop gericht om de talenten van alle kinderen optimaal te ontwikkelen.