Nieuws

Korte verslagen van wat er zich onlangs heeft afgespeeld.

Voor oudere nieuwsberichten kunt u in het nieuwsarchief kijken.

 

Gepubliceerd op: 08 oktober 2019

  Heeft u geen smartphone of opent u de app liever op uw computer of laptop dan gaat u met de volgende link naar de app. torenuil.appvoorschool.info Als u deze aanklikt en uw inloggegevens intypt, ziet u de app op uw scherm verschijnen.

Gepubliceerd op: 18 september 2019

Om in de klassen nog even extra aandacht aan de recordpoging te kunnen besteden, is er  een filmpje voor de kinderen gemaakt.Daarin wordt kort uitgelegd wat we gaan doen.  

Gepubliceerd op: 18 juli 2019

Gepubliceerd op: 19 maart 2019

Flashmobs   Afgelopen zaterdag hebben we in Nieuwegein en IJsselstein onze flashmobs gehouden. In totaal 76 leerlingen dansten verdeeld over twee locaties om onze open dag te promoten. Ik ben heel blij met hoe het verlopen is. De…

Gepubliceerd op: 13 maart 2019

Tien jaar “wij gaan voor groen” De Torenuil besteedt al tien jaar actief aandacht aan goede omgangsvormen. Dat doen we met het omgangsprotocol “wij gaan voor groen”. Een goede aanleiding om het protocol opnieuw onder uw aandacht…

Gepubliceerd op: 15 februari 2019

  U bent altijd van harte welkom om bij ons binnen te komen kijken, maar op 20 maart zetten wij onzedeuren extra wijd voor u open.   Klik hier voor de flyer Klik hier voor het programma

Gepubliceerd op: 21 juni 2018

Het schoolrapport n.a.v. het oudertevredenheidsonderzoek kun u hier vinden.

Gepubliceerd op: 18 december 2017

De inloopavond is iop dinsdag 23 januari van 18.00 tot 19.15 uur

Gepubliceerd op: 18 december 2017

Dinsdag 16 januari komt de Onderwijsinspectie op bezoek. Zij zullen bezoeken brengen aan verschillende groepen en gesprekken aangaan met leerlingen, ouders en leerkrachten.

Gepubliceerd op: 02 oktober 2017

Gepubliceerd op: 02 oktober 2017

Vanaf maandag 13 november volgen we het Sinterklaasjournaal. Kijkt u mee?

Gepubliceerd op: 27 augustus 2017

Programma FEESTWEEK 20-jarig jubileum  Maandag 28 augustus  De kinderen worden op de gewone tijd in de klas verwacht. De feestelijke opening vindt plaats op het plein van de Hoofdvestiging. U bent van harte uitgenodigd om te komen…

Gepubliceerd op: 27 augustus 2017

     

Gepubliceerd op: 23 maart 2017

In juni en juli 2018 komen er geen nieuwe kinderen op onze school, omdat zij na de zomervakantie zullen starten. Zij ontvangen een uitnodiging voor de Centrale wendag op woensdag 4 juli.   Wij wensen hen een goede tijd op de Torenuil.

Gepubliceerd op: 01 februari 2017

Schoolfotograaf Alle kinderen hebben een brief meegekregen over de schoolfotograaf op woensdag 15 februari. Alleen als u een strookje invult, gaan broertjes en zusjes samen op de foto. Zitten de kinderen op school, dan worden ze uit…

Gepubliceerd op: 18 januari 2017

Vanaf vandaag staat het ouderportaal open zodat u de resultaten van de methodetoetsen van uw kind(eren) kunt bekijken.Dit is een pilot. We gaan bekijken of we ditin de toekomst gaan gebruiken.Het portaal staat open t/m 31 januari.

Gepubliceerd op: 03 oktober 2016

Agenda Algemene jaarvergadering donderdag 13 oktober 2016 Notulen Jaarvergadering 2015 Jaarverslag MR Jaarverslag Directie   Werkelijke kosten 2015-2016 en begroting 2016-2017 

Gepubliceerd op: 07 september 2016

De jaarlijkse sport- en speldag voor cluster 1-2 vindt plaats op vrijdag 30 september op de hoofdvestiging.

Gepubliceerd op: 07 september 2016

Cluster 7 verkoopt Kinderpostzegels.

Gepubliceerd op: 07 september 2016

In Cluster 7 heeft Hans Lappée een gastles gegeven over bomen. Groep 7a is komend voorjaar aan de beurt. Op facebook hebben al foto's gestaan van deze lessen.

Gepubliceerd op: 01 juni 2016

Wegens een sterfgeval in de familie van onze orkestleider is de uitvoering van 30 juni verplaatst naar dinsdag 5 juli. 19.00 uur op de Hoofdvestiging.

Gepubliceerd op: 21 april 2016

Donderdag 21 april heeft de leerlingenraad de wethouder Vincent v.d. Berg geholpen bij het openen van de Idylle (bloementuin voor vlinders, bijen en mensen) Zij onthulden het bord op de wal aan de Westkant van Zenderpark en zaaiden…

Gepubliceerd op: 20 april 2016

De kinderen van cluster 8 maken deze week de CITO-eindtoets. We wensen hen veel succes!

Gepubliceerd op: 07 december 2015

Kerstdiner 17 december Op donderdag 17 december is er aan het eind van de middag een Kerstdiner in de klas. Ter compensatie zijn alle kinderen die middag vrij vanaf 12.00 uur. Er wordt dan tussen de middag niet op school gegeten.…

Gepubliceerd op: 21 juli 2015

Maandagochtend 2 november is er van 8.30 uur tot 9.30 uur een informatieve bijeenkomst voor ouders over RALFI-lezen.Deze vindt plaats in de speelzaal op de Hoofdvestiging

Gepubliceerd op: 17 juni 2015

Vandaag is er druk gesport op de atletiek van Atverni in Nieuwegein

Gepubliceerd op: 10 juni 2015

Spetterend optreden van de Torengaaltjes!   Gisteravond hebben de Torengaaltjes opgetreden in het Anna van Rijn College. Het was een spetterende show onder leiding van Audrey Jansen, die het afgelopen jaar deze kinderen begeleid…

Gepubliceerd op: 05 maart 2015

De tweeling van juf Tessa is geboren!   Maandag 30 maart zijn Lauren en Eden geboren. Ze wegen 1900 gr en 2300 gr. Ze maken het goed, maar moeten wel nog een poosje in de couveuse blijven. Ook Tessa maakt het goed!

Gepubliceerd op: 23 januari 2015

Woensdag 21 januari deden een aantal kinderen het type-examen.  

Gepubliceerd op: 25 november 2014

Schoen zetten op 25 november Woensdag 25 november zetten de kinderen hun schoen in de klas. Cluster 1-2 gebruikt daarvoor een gymschoen. De kinderen van de overige groepen mogen een schoen meenemen naar school. Donderdag 27 november…

Gepubliceerd op: 18 november 2014

Sponsorloop Koningsspelen 21 april 2017                                    De Torenuil combineert het jubileum van de Koningspelen graag met hun eigen jubileum en organiseert daarom op 21 april 2017 een sponsorloop, waarbij het bij…

Gepubliceerd op: 30 oktober 2014

Afgelopen dagen was het een gezellige boel in de teamkamer op de Hoofdvestiging. Er werd heel hard gewerkt om de de nieuwe rapportmapjes in elkaar te zetten. Dank aan de ouders die deze klus op zich hebben genomen.

Gepubliceerd op: 17 september 2014

Er zijn veel kinderen op voeten en fietsen naar school gekomen. We hopen dat dit de rest van het schooljaar wordt voortgezet.

Gepubliceerd op: 17 september 2014

Nieuwe MR Leden op 16 oktober gekozen!   Tijdens de MR jaarvergadering op 16 oktober jl. zijn Cindy Kuijf en Mar-Claire Aliu gekozen door de ouders om zitting te nemen in de Medezeggenschapsraad. Helaas was de opkomst op de jaarvergadering…