Nieuwe MR Leden op 16 oktober gekozen!

 

Tijdens de MR jaarvergadering op 16 oktober jl. zijn Cindy Kuijf en Mar-Claire Aliu gekozen door de ouders om zitting te nemen in de Medezeggenschapsraad.

Helaas was de opkomst op de jaarvergadering niet groot. 

 

Wij wensen Cindy en Mar-Claire veel succes!