Methoden

Op onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen:

Vak

Methodes

Groep

Taal / spelling

Ik & Ko en Klankkast

Taal Actief *

1-2

4 t/m 8

Technisch lezen

Veilig leren lezen

Estafette

3

4 t/m 8

Begrijpend lezen

Lezen in Beeld

4 t/m 8

Schrijven

Schrijfatelier

Schrijven in de basisschool

1-2

3 t/m 8

Engels

Take it easy

7 en 8

Rekenen

Alles Telt *

1 t/m 8

Wereld Oriëntatie

Brandaan, Meander en Naut

3 t/m 8

Wetenschap & Techniek

Techniektorens

1 t/m 8

Verkeer

Wegwijs

3 t/m 8

Culturele vorming

Laat maar zien

1 t/m 8

Bewegingsonderwijs

Basislessen spel en bewegen

3 t/m 8

Sociaal- emotionele ontw.

Kinderen en hun sociale talenten

1 t/m 8

* Voor de vakken taal, spelling en rekenen wordt vanaf groep 4 de verwerking grotendeels gedaan op de tablets van Snappet.