Methoden

Op onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen:

Vak

Methodes

Groep

Taal / spelling

Kleuterplein

Taal Actief *

1-2

4 t/m 8

Technisch lezen

Veilig leren lezen Kim-versie

Estafette

3

4 t/m 8

Begrijpend lezen

Nieuwsbegrip

Close reading aanpak

4 t/m 8

1 t/m 8

Schrijven

Schrijfatelier

Schrijven in de basisschool

1-2

3 t/m 8

Engels

Join in!

1 t/m 8

Rekenen

Kleuterplein 

De Wereld in Getallen

Snappet leerlijn 

1-2

3

4 t/m 8

Wereld Oriëntatie

Brandaan, Meander en Naut

3 t/m 8

Wetenschap & Techniek

Techniektorens

1 t/m 8

Verkeer

Wegwijs

3 t/m 8

Culturele vorming

Laat maar zien!

1 t/m 8

Bewegingsonderwijs

Basislessen spel en bewegen

3 t/m 8

Sociaal- emotionele ontw.

Kinderen en hun sociale talenten

Kwink

1 t/m 8

Muziekonderwijs

123Zing!

t t/m 8

* Voor de vakken taal, spelling en rekenen wordt vanaf groep 4 de verwerking grotendeels gedaan op de tablets van Snappet.