LeerPlein

 

In het schooljaar 2013-2014 zijn wij gestart met het opzetten van een LeerPlein.

Het LeerPlein is een ontmoetingsplek voor leerlingen die meer uitdaging in het onderwijsaanbod nodig hebben. Naast het aanbieden van uitdagende leerstof staat ook de aanpak centraal. Zo is er aandacht voor het leren leren, het planmatig werken en wordt er extra uitdaging geboden voor het verder ontwikkelen van praktische, creatieve en sociale vaardigheden.

De leerlingen die deelnemen aan het LeerPlein zijn met behulp van een begaafdheidsprotocol gesignaleerd.