Leerlingenraad

 

De school wil het beleid bespreken met alle belanghebbenden in de school (personeel, ouders én leerlingen).

De Torenuil beschikt sinds een aantal jaren over een leerlingenraad.

 

Voor de leerlingenraad kiezen de leerlingen van de clusters 6, 7 en 8 per groep een vertegenwoordiger.

 

Voor schooljaar 2021-2022 zijn dat vooralsnog: 

Divano Hoogeveen (8b)
Roos Uittenbogaard (8a)
Dejan Veldhuizen (7a)  
Noah Montizaan (7b)  

Xavi Kers (6a)

Colin Peek (6b)

 

De leerlingenraad kan actief onderwerpen bij de directie bespreken. Andersom is dat ook het geval.

 

De leerlingen van de leerlingenraad vergaderen één keer in de twee weken van 11.30-12.15 uur op de Hoofdvestiging. Zij kiezen zelf een voorzitter en een penningmeester.

 

Eén van de manieren om in contact te komen met de leerlingenraad is hun e-mailadres: leerlingenraad@detorenuil.nl

De leerlingenraad beschikt ook over een eigen brievenbus in school.