Leden Medezeggenschapsraad

Met ingang van 18 oktober 2018 is de samenstelling van de MR als volgt: 

Ouderleden:

V.l.n.r.: Silvia Bos, Alex Lubberts, Patrick Kemmeren, Sjenee van Amerongen, Nicole Buijse

 

Teamleden:

Ilse van Aanholt
K
im van Haeften

Marijke de Groot (secretaris)

Tess van Leeuwen (secretaris)

Ellen Zwijnenburg