Leden Medezeggenschapsraad

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 is de samenstelling van de MR als volgt: 

 

Ouderleden:

Patrick Kemmeren (voorzitter)

Alex Lubberts

Femke Stekelenburg

Silvia Bos 

 

Teamleden:

Ilse van Aanholt

Tess van Leeuwen (secretaris)

Ellen Zwijnenburg

Yvonne de Koning