Kernwaarden

Betrokkenheid

De Torenuil is een school die betrokkenheid hoog in het vaandel heeft staan. Directie en team zijn bijzonder begaan met de ontwikkeling van het leerling. Dankzij de TOM-structuur blijft de betrokkenheid van leerkrachten niet beperkt tot de eigen groep maar strekt deze zich uit tot een brede groep leerlingen. Deze structuur draagt bovendien bij aan het interessanter presenteren van de lesstof en het vergroten van de betrokkenheid van het leerling bij de les. Overigens gelooft de Torenuil sterk in het samenspel van de driehoek leerling/ouder/school bij het stimuleren van het leerling. Alle kanten van deze driehoek hebben elkaar nodig. Door het optimaal betrekken van de ouders bij het reilen en zeilen van de school, zorgen wij ervoor dat de ouders en de school elkaar aanvullen.

 

Innovatie

De Torenuil is voortdurend op zoek naar nieuwe en eigentijdse mogelijkheden om het onderwijs uitdagender, relevanter en boeiender te maken. Voorbeelden hiervan zijn o.a. het omgangsprotocol, de leerlingenraad, het spelen van Taakspel en de vernieuwingsimpuls “Slim Fit”. De TOM-werkwijze is misschien wel het beste en meest indringende bewijs van de innovatiedrang van de Torenuil.

 

Creativiteit

Niet alleen streeft de Torenuil naar het stimuleren van de creativiteit van leerlingen (in de reguliere vakgebieden zoals beeldende vorming)maar de school wil ook creatief zijn in de vormgeving van het onderwijs en in het denken van manieren om dit doel te bereiken. Het aanleren van vaardigheden en het overbrengen van elementaire kennis staat uiteraard voorop, maar daarnaast schept de Torenuil er plezier in om de verbeelding van leerlingen uit te dagen en te stimuleren met tal van niet-alledaagse activiteiten zoals o.a. de creadag en socio-creamiddag, het Wereldschoolproject, de keuze mogelijkheid voor spreek en leesbeurten, het schoolorkest/ koor en het organiseren van musical- en filmprojecten.