School tot 28 april gesloten ivm Coronavirus

 

Vandaag heeft de overheid de maatregelen aangescherpt en bekend gemaakt dat per direct de scholen dicht gaan om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Dit besluit is genomen na nieuw overleg met onder andere de Federatie Medisch Specialisten.

 

Robijnscholen gesloten
Dit betekent dat alle basisscholen van Stichting Robijn van maandag 16 maart tot 28 april 2020 hun deuren sluiten. Het bestuur van Robijn staat in nauw contact met de besturen van de katholieke en protestants-christelijke basisscholen (Trinamiek en Fluenta). Ook zij volgen de richtlijn van de overheid nauwgezet en sluiten de scholen. Op 21 april horen we van de overheid of de kinderen na de meivakantie (6 mei) weer naar school kunnen.

 

Verkenning mogelijkheden aangepast onderwijsaanbod
Ondanks de sluiting van de scholen, gaan we verkennen hoe wij een aangepast aanbod kunnen aanbieden en ook vorderingen van de leerlingen kunnen volgen. Maandag komen de leerkrachten en directeur bij elkaar om alternatieve instructies en opdrachten voor de leerlingen in te plannen. U ontvangt zo snel mogelijk meer informatie daarover.

 

Uw hulp is hard nodig
Wij vragen u dan ook met klem om uw e-mail in de gaten te houden en ons zo goed mogelijk te helpen om uw kind ook in deze periode te laten leren. Ondersteun uw kind(eren) zoveel mogelijk bij het maken van het schoolwerk. Alleen dan kunnen we gezamenlijk (school én ouders) aan de slag om het onderwijs aan de kinderen zo goed als mogelijk voort te zetten.

 

Werkt u in een vitale sector?
Ouders die in de nu vitale sectoren werken (zoals in de zorg, bij de brandweer en de politie) hebben onze speciale aandacht. Het is fijn als ze hun kinderen bij andere ouders van school of bij familie of vrienden kunnen onderbrengen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan is er de mogelijkheid gebruik te maken van noodopvang op de school (eventueel in afstemming met de kinderopvang).
Mocht dit voor u van toepassing zijn, dan is het belangrijk dat u dit zo spoedig mogelijk (vandaag per mail of morgen per telefoon) meldt bij de school.

 

De kracht van samen
We bevinden ons met zijn allen in een situatie die niemand eerder heeft meegemaakt. Wij gaan ervoor zorgen dat we de eenheid die Robijn de afgelopen jaren is geworden ten volle benutten. De uitdaging is groot. Het is tijd om te laten zien wat we waard zijn. Samen. Voor onze leerlingen. Voor iedereen.

 

Klik op het icoontje voor het lezen van de hele brief: