Inspectie

Ieder jaar kijkt de Inspectie of een school voldoende kwaliteit levert. Op basis van een risicoanalyse en eventueel nader onderzoek wordt bepaald hoeveel toezicht een school nodig heeft. Gemiddeld één keer in de vier jaar komt de inspectie op bezoek.

Hoe beoordeelt de Inspectie mijn school?

In het toezichtkader 2012 staat hoe de inspectie werkt, wat precies beoordeeld wordt en wanneer het onderwijs van voldoende kwaliteit is. Zo weten scholen en besturen wat ze van (het toezicht van) de inspectie kunnen verwachten. Via deze link vindt u de beoordeling van de inspectie voor OBS de Torenuil, waar we erg trots op zijn.