Inschrijven

Voor inschrijven en nadere informatie kunt u dagelijks contact opnemen met Ine Vermeer, de directeur van de school. Tel. school: 030-6874090. 
e-mail: directie@detorenuil.nl

Voor kleuters die vier jaar worden en zijn ingeschreven, wordt ongeveer een maand van tevoren contact opgenomen over de zgn. "wendagen". Van nieuwe leerlingen, die van een andere school komen, moet een uitschrijfformulier en een onderwijskundig rapport van de vorige school aanwezig zijn alvorens officieel kan worden ingeschreven. 

Download hier de inschrijfformulieren:

Aanmeldingsformulier leerling deel 1 
Aanmeldingsformulier leerling deel 2 (Aanvullende gegevens)