Agenda Algemene jaarvergadering donderdag 13 oktober 2016

Notulen Jaarvergadering 2015

Jaarverslag MR

Jaarverslag Directie

 

Werkelijke kosten 2015-2016 en begroting 2016-2017