Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Naast de MR is er ook een GMR. De leden hiervan bestaan uit een afvaardiging van de medezeggenschapsraden van de openbare basisscholen van IJsselstein en Nieuwegein die onder Stichting ROBIJN vallen.

De GMR vergadert over zaken die de scholen gezamenlijk aangaan, zogenoemde bovenschoolse onderwerpen.

De GMR wordt vanuit de Torenuil vertegenwoordigd door een leerkracht en een ouder.