Cluster 7


Pagina voor het laatst bijgewerkt op: 26-09-2019

 

Inmiddels zijn we weer goed gestart en zitten we al weer aardig in het ritme.

En daar hoort in groep 7 ook huiswerk bij...

De eerste huiswerkweek komt er aan (maandag 30 september - vrijdag 4 oktober).

Zorg ervoor dat je het werk goed plant en meeneemt op de dag dat je het moet inleveren. Heel veel succes!

 

Huiswerkweek:

Maandag: werkblad spelling 

Dinsdag: werkblad rekenen 

Woensdag: werkblad begrijpend lezen  

Donderdag: werkblad woordenschat 

Vrijdag: tekenopdracht 

 

Vrijblijfend oefenwerk

Natuurtoets voor groep 7A en 7B op donderdag 17 oktober 2019. 

  

Rekenen: dat is handig!

 • Wilt u extra oefenen? Dat kan d.m.v. deze werkboekjes remediëren  (H1)  (H2)  (H3)  (h5) (h6)
 • Extra oefenenblad optellen en aftrekken
 • Extra oefenblad metriekstelsel
 • Extra oefenblad vermenigvuldigen en delen
 • Uitleg breuken 
 • Uitleg optellen en aftellen  
 • Uitleg staartdelingen 

 * Breuken, procenten, kommagetallen 

www.rekenen-oefenen.nl (met instructie-filmpjes)

www.lessenvanlisa.nl

 

 

Spelling: dat is handig!

 • Trema-uitleg 
 • Spellinghulpjes 
 • Spellingafspraken  (H1),  (H2),  (H3),  (H4),  (H5),  (H6),  (H7),  (H8)

 

 

Engels: dat is handig!

 

 

Wereldoriëntatie: Dat is handig!

 • Natuur leerbladen  (samenvatting),  (samenvatting in stripvorm)  
 • Geschiedenis leerbladen   (samenvatting),  (samenvatting in stripvorm)  
 • Aardrijkskunde leerbladen  (samenvatting),   (samenvatting in stripvorm)  
 • Topografie samenvatting (thema 1),  (thema 2),  (thema 3),  (thema 4),  (thema 5)
  Je kunt ook oefenen op meander.topowereld.nl
 • Aansluitend bij onze methode wat quiz-vragen om je kennis te testen op de site: http://meesterhenk2.yurls.net/nl
 • Verkeer th1th2th3th4th5 Fietsexamen-route  of via de site van de gemeente IJsselstein: https://www.ijsselstein.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=4193&mAlle=J 
 

Squla

De leerlingen hebben inmiddels de inlogcodes en wachtwoorden weer meegekregen.
Dagelijks kan er tot 15.30 uur gratis gebruik worden gemaakt van de oefensite voor de diverse vakken.
 
Themakring: Dat is handig!
In groep 7 hebben we geen spreekbeurten meer, maar de themakring. De datum waarop je aan de beurt bent is inmiddels bekend. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn voor je themakring, is het slim om het blad beoordelingscriteria goed door te nemen. Hierin wordt ook stap voor stap uitgelegd hoe je een themakring kunt maken

 

 

Groep 7: Dat is handig!

 • Open dagen en voortgezet onderwijs: Mocht u zich al willen oriënteren op de vervolgkeuze van een school van uw kind in groep 7 dan kunt u ook dit jaar alvast een kijkje gaan nemen op de scholen die uw aandacht trekken. Houd hiervoor de sites van de betreffende scholen in de gaten. Voor meer informatie over bijvoorbeeld de data van de open dagen kunt u kijken op de site van de vo-gids
 • Werkstuk (mei/juni): We gaan in mei beginnen met het schrijven van een werkstuk over onszelf. De eerste stap is het maken van een stamboom. Hiervoor moeten de kinderen de namen en geboortedata van familieleden verzamelen, te beginnen bij opa en oma van één kant van de familie. (meer mag ook, hoeft niet).
  Hoe we de stamboom op school in Word gaan maken, kun je hier bekijken (let op, dit is een instructiefilmpje met een andere versie van Word dan wij op school gebruiken). Gaandeweg het proces zullen ouders vaker als bron fungeren. Juf Alma is ook gestart met een werkstuk. Deze kun je bekijken als voorbeeld. 
 • E-mailadres: Het e-mailadres voor presentaties, werkstukken e.d. is clusterzeven@detorenuil.nl
  Wij vragen u geen persoonlijke mail voor de leerkracht te verzenden via dit adres.
 • PowerPoint informatieavond: Wilt u de informatie van de informatieavond nog een keer nalezen, klik dan op het pdf-bestand. (PPT gezamelijke deel met groep 8),  (PPT groep 7 deel). Deze wordt bijgewerkt in de week na de informatieavond.

 

Informatieavond 

Mocht u de PowerPoint van de informatieavond van cluster 7 en 8 terug willen lezen, dan kunt u deze via het linkje downloaden.

PowerPoint cluster 7 

PowerPoint algemeen