Cluster 5

 

Deze pagina is bijgewerkt op: 16/09/2021

 


Welkom op de pagina van cluster 5!

Op deze pagina houden we je op de hoogte van belangrijke zaken in groep 5. Voor de meest actuele informatie van school, de agenda en nieuwsberichten kunt u terecht bij de Torenuil App. Heeft u de App al geïnstalleerd?

 

In groep 5 hebben we buiten het voorbereiden van de spreekbeurt geen verplicht huiswerk. 

Echter, er zijn ouders en kinderen die het fijn vinden de leerstof voor een toets thuis door te nemen. Daarvoor is het vrijblijvend oefenwerk hier te vinden.

 

Het is goed om te weten dat bij de overgang naar de middelbare school gekeken wordt naar de vakken rekenen en begrijpend lezen.

De basis voor het rekenen die in de lagere groepen wordt gelegd is dan ook erg belangrijk. Ouders en kinderen die thuis iets willen oefenen raden wij in groep 5 dan ook aan om de sommen tot 20 te automatiseren. Dit is het inoefenen om kennis en vaardigheden op te halen zonder lang na te denken. Tevens blijven de tafels terug komen en is het fijn als deze ingeslepen zijn. Er zijn diverse app's en sites om dit te oefenen. (bijvoorbeeld op de zoekterm: sommen groep 5)

De basis van begrijpend lezen ligt op het goed kunnen lezen. Vooral samen hardop lezen van teksten blijkt effectief. Het leesplezier is hier belangrijk, dus kunnen teksten gekozen worden die de kinderen aanspreken.

 

De wereldorienterende vakken worden op school aangeboden en hoeven niet geleerd te worden.

 

Hier kunt u de presentatie van het schooljaar 2021/2022 terugvinden.

 

Vrijblijvend oefenwerk:

 

Wereldoriëntatie

Vrijblijvend oefenwerk

Kinderen kunnen zich, als zij dit willen, extra voorbereiden op de toetsen van Naut, Meander en Brandaan. De samenvattingen van de hoofdstukken zijn terug te vinden in de volgende bestanden.

Naut (natuur) 

Meander (aardrijkskunde) 

Brandaan (geschiedenis) 

 

Spelling

Thuis kunt u, als u oefent, het beste de regels met uw kind bespreken. De woorden in het woordpakket zijn voorbeeldwoorden waarin de spellingafspraken van toepassing zijn. In het dictee komen ook andere woorden voor met dezelfde afspraken. Zo leren de kinderen het toepassen van de regel op woorden.


Vrijblijvend oefenwerk

Hier kunt u de afspraken van spelling voor het hele schooljaar terugvinden. Elke pagina bevat de afspraken van één thema van Spelling. Naast de afspraak staan oefenwoorden. 

 

Rekenen

 

Tafels

Blijf de tafels goed oefenen! Ook als je denkt dat je de tafel al kent, is het van belang te blijven oefenen, anders vergeet je hem weer. Het is de bedoeling dat de tafel vlot van voor naar achter en door elkaar kan worden opgezegd. Oefenen kan ook via Squla. 

 

Wilt u thuis extra oefenen met rekenen met uw kind? Kijk dan eens op de volgende websites.

www.tafels-oefenen.nl

www.tafeldiploma.nl

www.fi.uu.nl/rekenweb

www.meestermichael.nl

www.redactiesommen.nl

of zoek in de App store naar 'Tafelkluis'. 

 

Lezen

Het is fijn als kinderen veel leeskilometers maken. Ze kunnen zelf lezen, maar blijf ook lekker voorlezen. In de volgende link kunt u voorleestips vinden.


E-mailadres voor presentaties, werkstukken e.d. is clustervijf@detorenuil.nl