Cluster 3

 

Welkom op de pagina van groep 3. In groep 3 gaan we vooral aan het werk met leren lezen en maken we een begin met oriëntatie op de getallen en de getallenlijn. Wat later in het jaar komt daar ook steeds meer verdieping in zoals tellen in tienen en enen, splitsen, verdubbelen en halveren, optellen en aftrekken en het automatiseren hiervan, meten, rekenen met geld, klok kijken en tabellen en grafieken. Wat betreft het lezen staat de periode tot ongeveer januari in het teken van het aanleren van de letters. Dit doen we op allerlei verschillende manieren. Net als met rekenen gaan we hier ook tempo in maken om de letters te automatiseren. Na januari ligt de nadruk op leeskilometers maken. We gaan lekker veel en vaak lezen, ook dit doen we op veel verschillende manieren om het vooal leuk en speels te houden. 

 

Naast lezen en rekenen is schrijven ook een belangrijk onderdeel in groep 3. We leren het verbonden schrift aan, eerst nog alleen losse letters maar later in het jaar gaan we steeds meer aan elkaar schrijven.

 

Naast deze drie belangrijke vakken zijn er nog genoeg andere gebieden waar we wekelijks aandacht aan besteden zoals onder andere sociaal emotionele ontwikkeling en groepsvorming, creatieve vakken zoals tekenen, drama of handvaardigheid,gym, verkeer, wereldoriëntatie... Ook maken we in groep 3 tijd voor vrije speelmomenten. We hebben een huishoek in de klas en een kast met constructiemateriaal. 

 

Heeft u nog vragen? Kom gerust dan eens bij ons langs.

 

Vriendelijke groeten van de juffen van cluster 3.

 

 informatieavond groep 3 2019/2020

 

 

Waarom is goed leren lezen zo belangrijk:

 

 • Lezen is leuk, mooi, spannend, ontroerend en handig, er een nieuwe wereld voor ze open.
 • Lezen en voorlezen stimuleert het leervermogen. De woordenschat wordt vergroot.
 • Lezen stimuleert luisteren, concentratie en fantasie.
 • Onderzoek wijst uit dat kinderen die goed kunnen lezen hogere prestaties leveren op school.

 

 

 

Enkele tips om lezen een plek te geven in de opvoeding en het leven van uw kind:

 

 • Word lid van de  bibliotheek. Het is voor kinderen vaak gratis. Uw kind kan meebeslissen over de boekenkeuze. Er liggen vaak handige brochures met tips over leuke boeken.
 • Blijf ook voorlezen!
 • Lees samen met uw kind. Zo kunnen er geen leesfouten ontstaan.
 • Kies een vast rustig  moment van de dag.

 

 

 

Tips voor samenlezen:

 

 • Kies geen boek dat te moeilijk is voor uw kind. Het kan demotiverend werken wanneer uw kind steeds merkt dat het lezen niet lukt. U kunt de leerkracht vragen naar het leesniveau.
 • Laat uw kind het boek samen met u uitkiezen. Het leest makkelijker als er al interesse is voor het boek.
 • Lees liever elke dag samen 5 á 10 minuten, dan één maal per week een uur. U stimuleert de leesontwikkeling van uw kind daardoor meer.
 • Bekijk vooraf de omslag en de titel en ga samen fantaseren waar het boek over zou kunnen gaan. Tussentijds kan er even gestopt worden en kan er voorspeld worden hoe het verhaal afloopt. Zo wordt het kind actief betrokken bij de inhoud van het boek.
 • De stukjes die u als ouder leest, leest u op een normaal tempo voor.
 • Heeft uw kind moeite met een woord of zin? Geef het de tijd om het stukje zelf te lezen. Is het woord echt te moeilijk zeg het woord dan voor. Een volgend keer zal uw kind het woord snel herkennen. Maakt uw kind een fout, wacht dan even met verbeteren. Meestal hoort uw kind een stukje later in de zin dat het een fout gemaakt heeft en verbetert zichzelf. Zo niet, dan kun je aan het eind van de zin samen nog even terug kijken.
 • Maak er een spelletje van. U leest , maar maakt expres leesfouten. Uw kind leest mee en tikt op de tafel wanneer hij/zij de fout ontdekt.
 • U leest samen de tekst. Uw kind geeft aan wanneer het alleen wilt lezen of wanneer hij/zij wilt dat u weer leest.
 • Geef uw kind veel complimenten. Word niet ongeduldig. Het is voor een kind heel demotiverend om te horen dat het niet goed gaat. Complimenten geven wanneer het goed gaat, heeft veel meer effect.

 

 

 

Sites voor meer informatie:

 

www.bibliotheeklekijssel.nl

 

www.zoleukislezen.nl

 

www.leestrainer.nl

 

www.woordplein.nl