Cluster 3

Laatst bijgewerkt 26 september 2019


Het nieuwe schooljaar is van start gegaan! Al na een paar dagen zien we dat de kinderen korte woordjes kunnen lezen en wat vinden ze dat leuk! Met de nieuwe methode Veilig Leren Lezen zien we dat het leesproces bij de kinderen snel op gang komt. Met rekenen zijn we druk bezig met tellen. We doen veel spelletjes tussendoor, zeker ook om elkaar goed te leren kennen. We hebben zin in het nieuwe schooljaar!

 

De juffen van groep 3A en 3B

 

 informatieavond groep 3 2019/2020

 

 

Waarom is goed leren lezen zo belangrijk:

 

 • Lezen is leuk, mooi, spannend, ontroerend en handig, er een nieuwe wereld voor ze open.
 • Lezen en voorlezen stimuleert het leervermogen. De woordenschat wordt vergroot.
 • Lezen stimuleert luisteren, concentratie en fantasie.
 • Onderzoek wijst uit dat kinderen die goed kunnen lezen hogere prestaties leveren op school.

 

 

 

Enkele tips om lezen een plek te geven in de opvoeding en het leven van uw kind:

 

 • Word lid van de  bibliotheek. Het is voor kinderen vaak gratis. Uw kind kan meebeslissen over de boekenkeuze. Er liggen vaak handige brochures met tips over leuke boeken.
 • Blijf ook voorlezen!
 • Lees samen met uw kind. Zo kunnen er geen leesfouten ontstaan.
 • Kies een vast rustig  moment van de dag.

 

 

 

Tips voor samenlezen:

 

 • Kies geen boek dat te moeilijk is voor uw kind. Het kan demotiverend werken wanneer uw kind steeds merkt dat het lezen niet lukt. U kunt de leerkracht vragen naar het leesniveau.
 • Laat uw kind het boek samen met u uitkiezen. Het leest makkelijker als er al interesse is voor het boek.
 • Lees liever elke dag samen 5 á 10 minuten, dan één maal per week een uur. U stimuleert de leesontwikkeling van uw kind daardoor meer.
 • Bekijk vooraf de omslag en de titel en ga samen fantaseren waar het boek over zou kunnen gaan. Tussentijds kan er even gestopt worden en kan er voorspeld worden hoe het verhaal afloopt. Zo wordt het kind actief betrokken bij de inhoud van het boek.
 • De stukjes die u als ouder leest, leest u op een normaal tempo voor.
 • Heeft uw kind moeite met een woord of zin? Geef het de tijd om het stukje zelf te lezen. Is het woord echt te moeilijk zeg het woord dan voor. Een volgend keer zal uw kind het woord snel herkennen. Maakt uw kind een fout, wacht dan even met verbeteren. Meestal hoort uw kind een stukje later in de zin dat het een fout gemaakt heeft en verbetert zichzelf. Zo niet, dan kun je aan het eind van de zin samen nog even terug kijken.
 • Maak er een spelletje van. U leest , maar maakt expres leesfouten. Uw kind leest mee en tikt op de tafel wanneer hij/zij de fout ontdekt.
 • U leest samen de tekst. Uw kind geeft aan wanneer het alleen wilt lezen of wanneer hij/zij wilt dat u weer leest.
 • Geef uw kind veel complimenten. Word niet ongeduldig. Het is voor een kind heel demotiverend om te horen dat het niet goed gaat. Complimenten geven wanneer het goed gaat, heeft veel meer effect.

 

 

 

Sites voor meer informatie:

 

www.bibliotheeklekijssel.nl

 

www.zoleukislezen.nl

 

www.leestrainer.nl

 

www.woordplein.nl