Cluster 3

 

Laatst bijgewerkt 16 januari 2020.


We zijn weer begonnen! De kinderen uit cluster 3 werken heel erg hard. Gelukkig is er tussendoor ook tijd voor een leuk spel of een gezellige kringacitiviteit. Zo zijn we begonnen met de boekenkring. Iedereen komt een keer aan de beurt om over een leuk boek te vertellen en om een stukje voor te lezen. Voor sommige kinderen best spannend maar ook heel leerzaam. Als je aan de beurt bent dan krijgt je een informatiebrief mee zodat je weet wat er van je verwacht wordt.

 

Met lezen hebben we nu alle letters aangeleerd! Tijd voor een letterfeest! De komende periode zal in het teken staan van nog sneller leren lezen maar zeker ook van begrijpend lezen. Snap je wat je leest, welke zin past er bij het plaatje en zoek zinnen bij elkaar.

 

 

De kinderen van cluster 3 leren steeds meer. Met rekenen oefenen we met klok kijken. Hele uren gaat al goed maar we zijn nu ook begonnen met halve uren. Ehhh....is het nu half vier of half vijf.....We blijven oefenen. Nieuw is ook dat we het rekenrekje gebruiken. De juffen hebben een groot rekenrek aan het bord hangen en voor iedereen is er een eigen rekenrekje voor op de tafel tijdens de rekenles. Dubbelen en bijna-dubbelen zijn nieuwe begrippen die aan bod komen dit blok.

 

Naast het harde werken is er ook tijd voor bijvoorbeeld een fijne tekenles. Kom gerust eens een kijkje nemen bij de prachtige tekeningen die boven de kapstok van groep 3B hangen. Hier is goed te zien wat het werken met succescriteria doet met een tekening.

 

Vriendelijke groeten van de juffen van cluster 3.

 

 informatieavond groep 3 2019/2020

 

 

Waarom is goed leren lezen zo belangrijk:

 

 • Lezen is leuk, mooi, spannend, ontroerend en handig, er een nieuwe wereld voor ze open.
 • Lezen en voorlezen stimuleert het leervermogen. De woordenschat wordt vergroot.
 • Lezen stimuleert luisteren, concentratie en fantasie.
 • Onderzoek wijst uit dat kinderen die goed kunnen lezen hogere prestaties leveren op school.

 

 

 

Enkele tips om lezen een plek te geven in de opvoeding en het leven van uw kind:

 

 • Word lid van de  bibliotheek. Het is voor kinderen vaak gratis. Uw kind kan meebeslissen over de boekenkeuze. Er liggen vaak handige brochures met tips over leuke boeken.
 • Blijf ook voorlezen!
 • Lees samen met uw kind. Zo kunnen er geen leesfouten ontstaan.
 • Kies een vast rustig  moment van de dag.

 

 

 

Tips voor samenlezen:

 

 • Kies geen boek dat te moeilijk is voor uw kind. Het kan demotiverend werken wanneer uw kind steeds merkt dat het lezen niet lukt. U kunt de leerkracht vragen naar het leesniveau.
 • Laat uw kind het boek samen met u uitkiezen. Het leest makkelijker als er al interesse is voor het boek.
 • Lees liever elke dag samen 5 á 10 minuten, dan één maal per week een uur. U stimuleert de leesontwikkeling van uw kind daardoor meer.
 • Bekijk vooraf de omslag en de titel en ga samen fantaseren waar het boek over zou kunnen gaan. Tussentijds kan er even gestopt worden en kan er voorspeld worden hoe het verhaal afloopt. Zo wordt het kind actief betrokken bij de inhoud van het boek.
 • De stukjes die u als ouder leest, leest u op een normaal tempo voor.
 • Heeft uw kind moeite met een woord of zin? Geef het de tijd om het stukje zelf te lezen. Is het woord echt te moeilijk zeg het woord dan voor. Een volgend keer zal uw kind het woord snel herkennen. Maakt uw kind een fout, wacht dan even met verbeteren. Meestal hoort uw kind een stukje later in de zin dat het een fout gemaakt heeft en verbetert zichzelf. Zo niet, dan kun je aan het eind van de zin samen nog even terug kijken.
 • Maak er een spelletje van. U leest , maar maakt expres leesfouten. Uw kind leest mee en tikt op de tafel wanneer hij/zij de fout ontdekt.
 • U leest samen de tekst. Uw kind geeft aan wanneer het alleen wilt lezen of wanneer hij/zij wilt dat u weer leest.
 • Geef uw kind veel complimenten. Word niet ongeduldig. Het is voor een kind heel demotiverend om te horen dat het niet goed gaat. Complimenten geven wanneer het goed gaat, heeft veel meer effect.

 

 

 

Sites voor meer informatie:

 

www.bibliotheeklekijssel.nl

 

www.zoleukislezen.nl

 

www.leestrainer.nl

 

www.woordplein.nl