Cluster 1-2

 

Deze pagina is bijgewerkt op: 16/09/2021

 

Informatie voor nieuwe kleuters!

 

Gaat uw kind binnenkort naar groep 1? Hier een paar tips voor een succesvolle start op de basisschool!

 

 

KIJK!

 

We werken met een digitaal observatiesysteem, genaamd KIJK. Dagelijks observeren we de kinderen en noteren we dit in ons systeem. Vanuit dit systeem maken wij ook een rapport. Dit rapport gaat twee keer per schooljaar mee, in november en mei zijn er rapportgesprekken. Het KIJK rapport Bij het kijkrapport kijken we naar verschillende ontwikkelingsgebieden. Deze ontwikkelingsgebieden bekijken we elke rapportperiode en dan bepalen we het niveau van dat moment. 

 

De volgende ontwikkelingsgebieden observeren we bij KIJK: • Spelontwikkeling • Taakgerichtheid en zelfstandigheid • Ruimtelijke oriëntatie • Beginnende gecijferdheid (rekenen) • Visuele waarneming • Beginnende geletterdheid (taal) • Grote motoriek • Kleine motoriek

 

Bent u benieuwd hoe het eraan toe gaat in de kleuterklassen? Kom gezellig eens langs!

 

 

Hier vindt u de laatste powerpoint met informatie over het schooljaar 2021/2022.