Cito

 

Cito toetsen zijn methode onafhankelijke toetsen. Deze toetsen geven ons de mogelijkheid de ontwikkeling van leerlingen te volgen en te vergelijken met landelijke scores. Tevens bieden deze toetsen de mogelijkheid om ons onderwijs te evalueren en aan te passen indien noodzakelijk.

De resultaten van de Cito toetsen worden digitaal opgeslagen in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Omdat wij als school voor een open communicatie staan met ouders communiceren wij tweemaal per jaar bij de rapporten de Cito resultaten van uw zoon/dochter.

 

Op onze school nemen we de volgende Cito toetsen af:

* Rekenen voor kleuters: groep 2

* Woordenschat cluster 3 t/m 8

* Rekenen-Wiskunde: cluster 3 t/m 8

* Spelling: cluster 3 t/m 8

* Werkwoordspelling: cluster 7/8

* Begrijpend lezen: cluster 4 t/m 8

* DMT (drie-minuten-toets): cluster 3 t/m 8

* AVI: cluster 3 t/m 8

* Studievaardigheden: cluster 5/6

* Cito Entreetoets: cluster 7

* Cito Eindtoets: cluster 8

 

Als voorbereiding op de Cito-eindtoets halverwege cluster 8 wordt eind cluster 7 de Cito-Entreetoets afgenomen.