Informatie thuiswerkperiode januari 2021

 

Beste ouders,

 

Namens het team van de Torenuil wens ik iedereen een gezond en positief 2021.

Ik hoop dat we allemaal hebben kunnen genieten van de vakantie.
Helaas starten we het jaar niet normaal maar beginnen we direct met thuiswerken; dat stelt ons allen meteen alweer op de proef. Wij beseffen dat dit ook weer veel van u vraagt maar hebben in de vorige periode mogen ervaren dat dit ondanks de moeilijke omstandigheden goed is gelukt.

Zoals u uit de media heeft kunnen vernemen blijven de scholen tot 18 januari dicht, ondanks het verzoek vanuit de Tweede Kamer om dit besluit te heroverwegen. Het OMT heeft geadviseerd dit niet te doen en dit advies is overgenomen.
Wij blijven dus in ieder geval tot en met 15 januari thuisonderwijs aanbieden en de opvang organiseren voor leerlingen die dat nodig hebben. Daarover hebben wij u al eerder uitgebreid geïnformeerd.

Nieuw is dat vanwege het verschijnen van een nieuwe variant van het coronavirus, die veel besmettelijker is dan de huidige variant, ook kinderen onder de twaalf met klachten getest moeten/mogen worden. Deze variant wordt gelinkt aan een uitbraak op een basisschool in Bergschenhoek waarbij veel kinderen en leerkrachten besmet raakten.

Het betekent dat de richtlijnen rondom hygiëne en dergelijke onverkort van kracht blijven, maar dat de zorgen rondom verspreiding door leerlingen is toegenomen.
Ik wil daarom nogmaals benadrukken dat we ons allemaal strikt aan alle richtlijnen moeten houden.

De komende weken zal er meer informatie worden gegeven over deze nieuwe variant en hoe we daar als onderwijssector mee om moeten gaan.

Morgen starten we met het thuiswerken. Als het goed is heeft u via de leerkracht het lesrooster ontvangen en in de laatste Oehoe (website/app) heeft u kunnen lezen hoe we het één en ander organiseren.

Het wordt voor ons allemaal weer een uitdaging die de komende weken de nodige energie gaat vragen. Ik wil iedereen veel succes toewensen en mochten er vragen zijn of u wilt dingen bespreken dan kunt u altijd contact opnemen met de school.

Samen zijn we sterk en komen we ook deze lastige periode door!