In november 2017 komen de volgende nieuwe kinderen op onze school:

Mijs Smit

Luna Overbeek

Ilyas Channouf

Damin Hachache

Pari Mahabiersing

Wij wensen hen een goede tijd op de Torenuil.