In oktober 2017 komen de volgende nieuwe kinderen op onze school:

Kayra Uithol

Imran Ezzouhri

Gisèlle Gaskin

Yara Gaskin

Ian Gammelkorn

Wij wensen hen een goede tijd op de Torenuil.