Cluster 7


Pagina voor het laatst bijgewerkt op: 10-12-2018

 

Welkom in groep 7!

Via de site houden we je zo goed mogelijk op de hoogte van de activiteiten in groep 7.

We zullen proberen het huiswerk zo spoedig mogelijk kenbaar te maken met een eventueel linkje naar het leerwerk, zodat je het achter je computer kunt openen. Kijk dus regelmatig op deze site.

 

Huiswerk:

 

Vrijblijvend oefenwerk: 

 • Maandag 10 december: Engels toets unit 2 (7B)  
 • Dinsdag 11 december: Engels toets unit 2 (7A)  
 • Woensdag 12 december 2018, aardrijkskunde toets, thema 2 (7B)
 • Donderdag 13 december 2018, aardrijkskunde toets, thema 2 (7A)
 • Maandag  14 januari: Geschiedenis toets blok 2 (7A)+ muurkrant af. Geschiedenis leerbladen   (samenvatting),   stripvorm)
 • Dinsdag 15 januari: Geschiedenis toets blok 2 (7B)+ muurkrant af Geschiedenis leerbladen   (samenvatting),   stripvorm)

 

Kerstmusical

Na de herfstvakantie gaan we met beide groepen oefenen voor de kerstmusical. Deze willen wij vrijdag 21 december aan alle belangstellende laten zien. 

Voordat er geoefend kan worden lezen we eerst de tekst door en worden de rollen verdeelt. 

Maandag 15 oktober geven de kinderen door welke rol ze zouden willen spelen. Dit kan ook iets zijn achter de schermen. Donderdag 18 oktober worden er audities gedaan en krijgen de kinderen hun defitieve rol te horen. Mochten jullie de tekst thuis door willen lezen dan is deze hier te vinden 

 

 

Rekenen: dat is handig!
 • Wilt u extra oefenen? Dat kan d.m.v. deze werkboekjes remediëren  (H1)  (H2)  (H3)  (h5) (h6)
 • Extra oefenenblad optellen en aftrekken
 • Extra oefenblad metriekstelsel
 • Extra oefenblad vermenigvuldigen en delen
 • Uitleg breuken 
 • Uitleg optellen en aftellen  
 • Uitleg staartdelingen 

 * Breuken, procenten, kommagetallen 

www.rekenen-oefenen.nl (met instructie-filmpjes)

www.lessenvanlisa.nl

 

 

Spelling: dat is handig!

 • Trema-uitleg 
 • Spellinghulpjes 
 • Spellingafspraken  (H1),  (H2),  (H3),  (H4),  (H5),  (H6),  (H7),  (H8)

 

 

Engels: dat is handig!

 • Klik hier voor de leerbladen van Engels  (unit 1),  (unit 2) ,  (unit 3) ,  (unit 4) ,  (unit 5)  
 • Uitleg over de lessen en toetsen van Engels vind je hier  
 • Tips voor het leren van woordjes kun je hier vinden.
 • Wil je alle onderdelen oefenen? Kijk dan op deze website http://wp.digischool.nl/engels/oefenen/
 • De woordjes kun je makkelijk oefenen op deze website www.wrts.nl
 • En hier kun je oefenen met luisterteksten http://www.esl-lab.com/

 

 

Wereldoriëntatie: Dat is handig!

 • Natuur leerbladen  (samenvatting),  (samenvatting in stripvorm)  
 • Geschiedenis leerbladen   (samenvatting),  (samenvatting in stripvorm)  
 • Aardrijkskunde leerbladen  (samenvatting),   (samenvatting in stripvorm)  
 • Topografie samenvatting (thema 1),  (thema 2),  (thema 3),  (thema 4),  (thema 5)
  Je kunt ook oefenen op meander.topowereld.nl
 • Aansluitend bij onze methode wat quiz-vragen om je kennis te testen op de site: http://meesterhenk2.yurls.net/nl
 • Verkeer th1th2th3th4th5 Fietsexamen-route  of via de site van de gemeente IJsselstein: https://www.ijsselstein.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=4193&mAlle=J 
 

Squla

De leerlingen hebben inmiddels de inlogcodes en wachtwoorden weer meegekregen.
Dagelijks kan er tot 15.30 uur gratis gebruik worden gemaakt van de oefensite voor de diverse vakken.
 
Themakring: Dat is handig!
In groep 7 hebben we geen spreekbeurten meer, maar de themakring. De datum waarop je aan de beurt bent is inmiddels bekend. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn voor je themakring, is het slim om het blad beoordelingscriteria goed door te nemen. Hierin wordt ook stap voor stap uitgelegd hoe je een themakring kunt maken

 

 

Groep 7: Dat is handig!

 • Open dagen en voortgezet onderwijs: Mocht u zich al willen oriënteren op de vervolgkeuze van een school van uw kind in groep 7 dan kunt u ook dit jaar alvast een kijkje gaan nemen op de scholen die uw aandacht trekken. Houd hiervoor de sites van de betreffende scholen in de gaten. Voor meer informatie over bijvoorbeeld de data van de open dagen kunt u kijken op de site van de vo-gids
 • Werkstuk (mei/juni): We gaan in mei beginnen met het schrijven van een werkstuk over onszelf. De eerste stap is het maken van een stamboom. Hiervoor moeten de kinderen de namen en geboortedata van familieleden verzamelen, te beginnen bij opa en oma van één kant van de familie. (meer mag ook, hoeft niet).
  Hoe we de stamboom op school in Word gaan maken, kun je hier bekijken (let op, dit is een instructiefilmpje met een andere versie van Word dan wij op school gebruiken). Gaandeweg het proces zullen ouders vaker als bron fungeren. Juf Alma is ook gestart met een werkstuk. Deze kun je bekijken als voorbeeld. 
 • E-mailadres: Het e-mailadres voor presentaties, werkstukken e.d. is clusterzeven@detorenuil.nl
  Wij vragen u geen persoonlijke mail voor de leerkracht te verzenden via dit adres.
 • PowerPoint informatieavond: Wilt u de informatie van de informatieavond nog een keer nalezen, klik dan op het pdf-bestand. (PPT gezamelijke deel met groep 8),  (PPT groep 7 deel). Deze wordt bijgewerkt in de week na de informatieavond.